جاهلیت در قرن 21

آیا تا حالا از خودمان پرسیده ایم عصر جاهلیت چگونه عصری بوده است ؟!

شاید در برخورد با این سوال اولین پاسخی که به نظر مان بیاید همان حکایاتی باشد که در کتبی همچون کتاب تاریخ طبری نیز نوشته شده است یعنی خوب عصذ جاهلیت عصری بوده که مردم در آن بی سواد (به نقل از تاریخ طبری در کل شبه جزیره نزدیک به ١٧ نفر با سوارد وجود داشته است) و کودن بوده اند. اما اگر خوب بیاندیشم و درون این مطلب را کنکاش کنیم متوجه خواهیم شد که اگر این مردم تا این حد بی سواد بودهاند بنابراین لزومی نداشته برای هدایتشان قرآن آورده شود چون در صورت عدم آشنائی با قرآن (همانطوری که خداوند دربارۀ قوم یهود می گوید :این قوم ، قومی بی سوادند که آیات الهی را بر طبق حواها و امیال خود تفسیر می کنند) جای هیج شکی باقی نبود که مردم به جای هدایت گمراه می شدند. از طرفی در کتب تاریخی داریم که مردم عربستان در زمان جاهلیت شعر می سرودند و آن را به دیوار کعبه آویزان می کردند حال اگر در آن زمان تا این حد جهل و بی سوادی وجود داشته این کار ابلهی محض می باشد.سخن را کوتاه میکنم می خواهم بگویم جهل و جاهلیت تنها به بی سوادی نیست.

برای بهتر روشن شدن سخنم بخشی از خطبه دوم نهج البلاغه را اینجا می آورم تا موضوع جاهلیت بهتر روشن شود:" خدا پیامبر اسلام را زمانی فرستاد که مردم در فتنه ها گرفتار شده ، رشته های دین پاره شده و ستون های ایمان و یقین ناپایدار بود.در اصول دین اختلاف داشته ، و امور مرده پراکند بود؛ راه رهائی دشوار و پناهگاهی وجود نداشت، چراغ هدایت بی نور و کور دلی همگان را فرا گرفته بود.خدای رحمن معصیت می شد و شیطان یای می گردید؛ ایمان بدون یاور مانده و ستون های آن ویران گردیده و نشانه های آن انکار شده ، راه های‌ آن ویران و جاده های آن کهنه و فراموش گردیده بود.کردم جاهلی شیطان را اطاعت می کردند و به راه او می رفتند و در آبشخور شیطان سیراب می شدند. با دست مردم جاهلیت ، نشانه های شیطان ،‌آسکار و پرچم او برافراشته گردید. فتنه ها مردم را لگد مال کرده و با سم های محکم خود ، نابودشان کرده و پابرجا ایستاده بود. اما مردم حیران و سرگردان ، بی خبر و فریب خورده ، در کنار بهترین خانه (کعبه) و بدترین همسایگان (بت ها) زندگی می کردند.خواب آنها بیداری و سرمه چشمشان اشک بود، در سرزمینی که دانشمند آن لب فرو بسته و جاهل گرامی بود."

پر واضح بود که امیرالمومنین در خطبه اش نامی از بی سوادی نیاورده بود یعنی در هر زمانی که وضع جامعه ای بدین صورت دراید آن جامعه را جهل فرا گرفته و آن عصر ،عصر جاهلیت است. اگر نگاهی دقیق به پیرامونمان بیندازیم متوجه می شویم که در جامعه ای زندگی می کنین که در آن " دین وسیله ای برای حکومت کردن است و آنچه را که به نام دین به خوردمان می دهند پوسته ای زیبا و درونی پر از لجن است.که ثمره ای جز متروک ماندن احکام الهی نداشته و نخواهد داشت.دکان احکام خدا یا به کل تعطیل شده و یا در اکثر جاها مگسانی به کرد شیرینی دین جمع آمده اند.فتنه ها جامعه را فرا گرفته است. فقر و فحشا جامعه ما در بر گرفته و هیچ جای امیدی باقی نمانده است. زرق و برق دنیا چشم قشر بی درد جامعه را فرا گرفته و به قول اخوان ثالث هوا بس ناجوانمردانه سرد است. هر از چندگاهی که دانشمندی لب به سخن می گشاید (منظورم انشمند است نه دانشمند نما یا همان روشنفکران کور اندیش) او را به کفر و بی دینی متهم می نمایند(نمونه بارز آن دکتر شریعتی که در کتابخانه جمکران حتی خبری از ؛ کتاب فاطمه فاطمه است ؛ ایشان هم نیست) و ابلهانی که فکر مردم را به خرافات از خود بافته مشغول اخته در جامعه مطرح شده اند.فقر ، بی کاری و فساد ناشی از آن دو ، جوانان این مملکت را که امیدهای فردای تشیع هستند را فرا گرفته است و هیچ راه گریزی برای فرار از آن باقی نمانده است" آیا به راستی جامعه ما در عصر جاهلیت نیست؟!! چگونه باید از این جهل خارج شویم؟!!

تنها یک راه برایمان باقی مانده است آن هم اینکه روح جمعی جامعه( الله ما یغر قوم حتی یغیر بانفسهم) یک صدا فریا بزنند اللهم عجل لولیک الفرج چون عصر جهالت ما احتیاج به پیامبری از بطن جامعه مان دارد ( هو الذی بعث فی الامین رسول منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کان من قبل لفی ضلال مبین) و حال که خاتم النبیین در بین ما نیست باید همه ما دست به در گاه خدا برده و برای ظهور ولی اش دعا کنیم چون در کنار بهترین خانه(خانه اهل بیت) و بدترین همسایگان(اوضا حاکم بر جامعه مان قرار ) قرار گرفته ایم.

والسلام علیکم

 

/ 1 نظر / 32 بازدید
تنها

انشالله ما ازان دسته نباشیم اللهم عجل لولیک الفرج سربزنی خوشحال میشم[گل][گل][گل]