ظهور شمشیری با دو لبه

لبه اول رحمت و دیگری شدت. یعنی این گونه نیست که از کعبه خروج کند هر که در سر راهش آمد را برای جبران گذشته آن شخص بکشد(چنین اعتقادی که متأسفانه در اعتقادات بعضی از شیعیان رخنه کرده است از آن حضرت نه چهره ای عدالت طلب بلکه چهره ای ظالم و ضد بشریت می آفریند که شباهتش به دجال بیشتر است).

حضرت از آنجائی که رحمة للعالمین است از در علم و گفتمان وارد شده بدین طریق عده کثیری از اهل عالم را هدایت خواهد کرد. چنین امری یک برنامه کاری برای امر هدایت در اسلام است قرآن کریم می فرماید:"قل یا اهل الکتاب تعالو الی کلمة سواءٌ بیننا و بینکم الّآ نعبد الا الله و لا تشرک به شیئا"ما این امر را به وضوح در سیره عملی امامان شیعه می بینیم . حضرت علی (ع) قبل از آغاز هر نبردی دشمن را به گفت و گو فرا می خواند تا هیچ عذری برای دشمنش باقی نماند؛ حتی امام حسین که آخرالامر در نبردی نا برابر به شهادت رسید نیز از این امر کلی مستثنا نبوده است چرا که در مدت امامت خود که 10 سال به طول انجامید به کار بحث ، گفت و گو و روشن سازی فضای  جامعه پرداخته و این امر را تا هنگام مرگ نیز ادامه داد اما آنجا که باطل قد علم کرده است و چاره ای جز جنگ نیست و آنجا که بین مرگ با عزت و زندگی با ذلت یکی باید برگزیده شود با صدای رثا فریاد می زند"هیهات من الذله".

لبه دیگر امر ظهور لبه نبردی خونین بین حق و باطل است زیرا علف هرز را باید از بیخ و بن درآورد. قرآن این امر را در مورد رسول الله این گونه بیان می دارد"محمد رسول الله و الذّین معه اشدّاء علی الکفّار و رحماء بینهم".

بیایئد خود را برای هر دو لبه آماده سازیم .

 

/ 0 نظر / 38 بازدید